Project Financiële Gezinsadoptie

In maart ’97 hebben wij ons eerste project, Financiële gezinsadoptie, in Oekraïne gestart.
De mensen die deze gezinnen financieel steunen komen uit België, Nederland, Duitsland en Luxemburg. Ze adopteren financieel een Oekraïns gezin dat deel uitmaakt van het project.
Zo kunnen we ervoor zorgen dat zo’n gezin voeding en andere primaire levensmiddelen krijgen.
Door een financiële sponsoring van €50 per maand kunt u de zorg van een heel gezin op u nemen.
U krijgt dan een foto en een beschrijving van hun gezinssituatie. Ook krijgt u het adres, zo kunt u corresponderen met hen, in het Engels. In onze organisatie is er iemand die de Oekraïense brieven gratis vertaald.

Momenteel staan er nog arme gezinnen op een wachtlijst.
Wilt u een gezin financiëel adopteren, stort dan je gift van € 50,00 op
rekeningnummer: BE24 2350 0852 8938, onder vermelding van “Gezinsadoptie”.

De kinderen uit een groot gezin worden ook opgenomen in het project “BROOD”.