Andere projecten

Onze andere projecten zijn:
Internaten, arme gezinnen, het weeshuis, gehandicapten.
Zorgen voor het moederhuis, kinderen van de kinderwerking, D.C.P. Medisch Pedagogisch Instituut, gaarkeuken.
Evangelisatie: zondagsschool, kinderkampen, gospelgroep, religieuze feesten.

Soms organiseren we ook nog extra acties om gelden in te zamelen, zoals bijvoorbeeld: in 2013 hebben we een actie opgezet voor de oogoperatie van Vladislaw en in 2014 een actie voor renovatie revalidatiecentrum Zonnekinderen.