Project Voedselpakketten

Er wordt enkel voeding gekocht in Oekraïne met deze giften.

Deze pakketten worden maandelijks aan arme gezinnen gegeven die op de wachtlijst staan voor financiële gezinsadoptie.

Als je weet dat het gemiddelde loon €120 per maand bedraagt en dat de ouderen met een klein pensioen van gemiddeld €90 per maand moeten rondkomen, dan is dit maandelijks voedselpakket meer dan welkom.
Door de huidige situatie in Oekraïne is er veel nood. Vooral aan voedselpakketten.

Dit project kan je steunen door een gift van € 18,00 te storten op
rekeningnummer: BE24 2350 0852 8938, onder vermelding van “Voedselpakket”.